Sammanhang

Gästföreläsare i utbildningen till Dödsdoula, pågående uppdrag

Uppläsning ur boken och samtal om döden, Majornas bokmässa, maj 2022

Gästföreläsare UFPO – Undersköterskor För Palliativ Omvårdnad, april 2022

Gästföreläsare Qualified Minds, april 2022

Om döden, för livet! Uppläsnng ur boken med ackompanjemang av gitarristen Kristoffer Åhström, Carl Johans kyrka, mars 2022

Gästföreläsare på Mellannorrlands hospice, Sundsvall, hösten 2021

Min röst och min poesi i kortfilmen Andetag av Golaleh Farhang Azad

Uppläsning av några av mina texter under kulturafton på Teater Trixter, hösten 2019

Gästföreläsare på konferens med UFPO – Undersköterskor För Palliativ Vård, om intimitet i livets slut,  Tranås, våren 2018

 

Publicerade texter utöver min bok:

Att lystra till klanger från tysta melodier, Bräcke Diakonis hemsida och i tidskriften Idékraft, vintern 2021

Vi måste tala om döden och om den palliativa vården, krönika i tidskriften Ä, våren 2021